BTW verlegd

Wanneer wordt de btw verlegd?

Komt u OP de bouwplaats en verricht u daar fysieke werkzaamheden dan wordt de btw verlegd.

Voorbeelden:

U levert een dienst en u verricht werkzaamheden op de bouwplaats (bijvoorbeeld timmerman), de btw wordt verlegd.

Levert u ook goederen en zijn deze relatief laag in prijs (bijvoorbeeld de schilder en hij gebruikt zijn eigen verf) dan wordt de btw verlegd.

Levert u duurdere goederen en zijn de kosten voor het installeren daarvan lager dan de goederen? Dan is er géén verleggingsregeling. Bijvoorbeeld leveren en plaatsen van zonwering.

De btw wordt NIET verlegd in het geval u niet op de bouwplaats fysieke arbeid verricht. Bijvoorbeeld de architect, hij komt wel kijken en inmeten, maar maakt zijn bestek en tekeningen op zijn eigen kantoor.

De btw wordt ook niet verlegd als u alleen goederen komt afleveren.

 

Meer informatie vind u op de site van de Belastingdienst.

Samenvatting:

Voor welke werkzaamheden?

De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel geldt in de volgende sectoren:

  • bouw
  • scheepsbouw
  • schoonmaakbedrijven
  • hoveniers

De verleggingsregeling geldt niet voor alle werkzaamheden in de genoemde sectoren. De regeling geldt alleen voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.

Als u btw in rekening brengt over uw omzet, betaalt u die aan ons. In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten of goederen levert. U ‘verlegt’ de btw dan naar deze ondernemer. Dit is de verleggingsregeling.

Hoe werkt de verleggingsregeling?

Verlegt u de btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘btw verlegd’. Daarnaast vermeldt u op de factuur het btw-nummer van de ondernemer naar wie u de btw verlegt. In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u de btw hebt verlegd. Is btw naar u verlegd? Dan vult u de vergoeding die u betaald heeft en de naar u verlegde btw in.

Wanneer geldt de regeling niet?

De regeling geldt niet voor ontwerpwerkzaamheden door bijvoorbeeld architecten, tekenaars en scheepsontwerpers. Ook voor bewaking, verhuur en dergelijke diensten geldt de regeling niet.

U werkt aan goederen die u hebt verkocht

Verkoopt u goederen en verricht u daar vervolgens werkzaamheden aan? Dan hangt het af van de vergoeding die u hiervoor krijgt, of u de verleggingsregeling moet toepassen:

Voorbeeld

  • U verkoopt een zonwering aan een aannemer en monteert deze ook. De kosten van uw installatiewerkzaamheden zijn relatief laag in vergelijking met de verkoopprijs van de zonwering. De installatiekosten zijn dan ondergeschikt aan de verkoop. U kunt de btw voor de verkoop en voor de montage niet verleggen.
  • U bent tegelzetter en verkoopt tegels die u vervolgens ook zet. De kosten van uw werkzaamheden zijn relatief hoog (niet ondergeschikt) vergeleken met de prijs van de tegels. Zowel voor de goederen als voor de werkzaamheden verlegt u dan de btw.

Verleggingsregeling ten onrechte niet toegepast

Bent u de onderaannemer en hebt u de verleggingsregeling niet toegepast terwijl u dat wel had moeten doen? Dan hebt u ten onrechte een factuur met btw verstuurd. U moet deze btw dan toch aangeven en betalen.

Bent u de aannemer en hebt u een factuur ontvangen met btw, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is? Dan mag u deze btw niet aftrekken als voorbelasting.